U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verkeersbesluiten voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s (week 7 – 19 februari 2021)

Aanleiding

Samen met laadpaalexploitant Park & Charge heeft Gemeente De Ronde Venen 20 locaties uitgekozen voor het plaatsen van openbare laadpalen. In de omgeving van deze locaties verwachten we een toename in de behoefte aan oplaadvoorzieningen. Om gebruik te kunnen maken van de laadpaal reserveert de gemeente een parkeerplaats bij de laadpaal met een verkeersbesluit. 
In het voorjaar van 2020 zijn er bewonersavonden georganiseerd waar deze plannen zijn toegelicht. De reacties van de aanwezige inwoners zijn meegenomen bij het maken van de verkeersbesluiten.

Reserveren als behoefte groeit

Op meerdere locaties in De Ronde Venen komen laadpleinen. Een laadplein bestaat uit 1 of 2 laadpalen. Een laadpaal heeft 2 aansluitingen om een elektrische auto op te laden. Bij 1 laadpaal reserveren we daarom met een verkeersbesluit 2 parkeerplaatsen en bij 2 laadpalen 4 parkeerplaatsen. Zodra de laadpaal of laadpalen er staan, starten we met 1 gereserveerde parkeerplaats. Bij de gereserveerde parkeerplaats komt een bord te staan. Als de behoefte voor het opladen van elektrische auto’s groeit, wordt een tweede parkeerplaats gereserveerd. Op deze manier groeit het aantal gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s mee met de behoefte.

Locaties

De locaties waar 1 laadpaal wordt geplaatst:
In de straten Achter de Kerken, Van Tuyll van Serooskerkenstraat, Ereprijs, Haagwinde en Dokter Koomansstraat in Abcoude en in de Pijlstaartlaan in Vinkeveen.

Er worden 2 laadpalen geplaatst in de straten Briljant, Turkoois, Karolus, Lepelaar, Roerdomp, Nicolaas van der Steenstraat en de Schepenenstraat in Mijdrecht. Ook komen er 2 laadpalen in de straten Kastelein, Koningin Julianastraat en Marickenlaan in Wilnis, in de straten Oudeland en Scholeksterlaan in Vinkeveen en op het Dokter van Doornplein in Abcoude. 

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten om twee of vier parkeerplaatsen aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de locaties zoals hierboven beschreven, door het plaatsen van het verkeersbord E4 (RVV 1990) en een onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische auto’s”.

De volledige verkeersbesluiten kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat de verkeersbesluiten worden uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat een verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.