U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunning voor kappen (week 14 – 9 april)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Z/21/176382, verzenddatum 29 maart 2021, kappen van 49 bomen, verspreid over de gehele gemeente, wegens slechte conditie.

De slechte conditie is vastgesteld bij de periodieke BoomVeiligheidsControle voor alle bomen in de openbare ruimte. De volledige lijst van te kappen bomen, met vermelding van soortnaam en reden voor kappen:

Vergunning verleend
Straatnaam Reden Abcoude
Abcoude    
Leeuwenburgh 1-26 Prunus gondouinii Schnee kroonsterfte
Raadhuislaan achter 12 Aesculus hippocastanum kroonsterfte / kastanjebloedingsziekte / zwamaantasting
Stigterhof 16 Prunus fruticosa Globosa kroonsterfte
Zuster Claassenhof naast 33 Fraxinus excelsior Diversifolia kroonsterfte / essentaksterfte
Bijdorplaan ter hoogte van 14 / 23 Acer platanoides kroonsterfte
Jacob van Gaesbeeklaan tegenover 12 Acer pseudoplatanus kroonsterfte
Jacob van Gaesbeeklaan tegenover 1c Fraxinus pennsylvanica Summit ernstige bastschade / aanrijschade
Bijdorplaan hoek Broekzijdselaan Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte
Ruwelspad nabij nr 1 Alnus cordata kroonsterfte / scheefstand
Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte van Abcoudermeer Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte / plakoksel
Nieuwe Amsterdamseweg ter hoogte van Abcoudermeer 4 x Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte
Sportpark Abcoude 3 x Salix alba holtes in de stam / bastafsterving
Sportpark Abcoude Salix alba holtes in de stam / bastafsterving / zwamaantasting
Sportpark Abcoude Populus alba tonderzwam / inrotting stamvoet
Dominee Bleekerhof achter 29 Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte
Koningsvaren tegenover 54 Acer campestre kroonsterfte
Dominee Bleekerhof naast 13 Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte
Amstelhoek    
Menno Simonszstraat naast 16 Prunus avium wortels veroorzaken schade in riool / kroonsterfte
Mijdrecht    
Nijverheidsweg 11a Ulmus hollandica tonderzwam / inrotting stamvoet
Robijn naast 2 Salix sepulcralis Chrysocoma tonderzwam / spechtengaten / inrotting stamvoet
Prinses Marijkelaan naast 29 Acer pseudoplatanus kroonsterfte
Kwikstaart 46 (Twistvliedschool) 3 x Betula utilis 'Jacquemontii? plakoksel / holtes in de stam
Vinkeveen    
Waverbancken 23 Fraxinus excelsior ernstige schade in de kroon / essentaksterfte / houtscheuren
Aetsveld tegenover 65 Acer campestre kroonsterfte
Bonkestekersweg bij bushalte Alnus glutinosa wilgenhoutrups
Sportpark Vinkeveen Fraxinus excelsior plakoksel gescheurd, kroonsterfte
Wilnis    
Pastoor Kannelaan Robinea pseudoacacia 'Umbraculifera' holte stamvoet / scheefstand / stabiliteitsgevaar
Rietvoorn 33 Betula utilis Wilgenhoutrups / schade stamvoet / breukgevaar
Kamgras 15 Tilia vulgaris Scheefstand / tonderzwam / holte stamvoet
Burgermeester Fernhoutlaan 41/G8 Betula pendula kroonsterfte / scheefstand
Burgemeester Padmosweg tegenover 138 Ulmus hollandica inrotting stamvoet / wortelsterfte / stabiliteitsgevaar
Burgemeester Padmosweg tegenover 214 Ulmus hollandica inrotting stamvoet / tonderzwam / stabiliteitsgevaar
Pieter Joostenlaan ter hoogte van parkeerplaats sportpark Alnus glutinosa kroonsterfte
Blauwe Zegge naast 90 Prunus subhertilla Autumnalis kroonsterfte
Dr Mees ten Oeverlaan achter 2 Sorbus aucuparia plakoksel gescheurd, kroonsterfte
Dr Mees ten Oeverlaan achter 6 Sorbus aucuparia kroonsterfte
Dr Mees ten Oeverlaan achter 16 Betula pendula 'Fastigiata' bastafsterving / zwamaantasting
Dr Mees ten Oeverlaan achter 16 Sorbus aucuparia kroonsterfte
Dr Mees ten Oeverlaan achter 20 Sorbus aucuparia plakoksel gescheurd, kroonsterfte
Ringdijk 8 3 x Populus euramericana stabiliteitsgevaar / degeneratie
13 Bomen buitengebied (behoren niet tot deze vergunning; publicatie als melding o.g.v. Wnb)   Melding Wet natuurbescherming vanwege locatie buiten de bebouwde kom
Lange Coupure, ter hoogte van Rijksstraatweg 1 t/m 3/G1, Abcoude 6 x Salix alba stamschade / holte in de stam / bliksemschade ( bij nrs 1 en 3)
Achtervlietpad, Baambrugge 2 x Prunus avium Plena Stabiliteitsgevaar / tonderzwam / scheefstand/ kroonsterfte
Ringdijk 2e Bedijking nabij nrs 26 tm 33, Mijdrecht 5 x Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Kennisgeving Wet natuurbescherming

Van de volgende 13 bomen in het buitengebied wordt de kap gemeld door de gemeente op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Deze bevinden zich buiten de bebouwde kom, de provincie Utrecht is hiervoor het bevoegd gezag, bezwaar maken bij de gemeente is niet mogelijk. De reden van de kap is vergelijkbaar met die van de bovengenoemde 49 gemeentelijke bomen.

Kennisgeving Wet natuurbescherming
Straatnaam Reden Abcoude
Lange Coupure, ter hoogte van Rijksstraatweg 1 t/m 3/G1, Abcoude 6 x Salix alba stamschade / holte in de stam / bliksemschade ( bij nummers 1 en 3)
Achtervlietpad, Baambrugge 2 x Prunus avium Plena Stabiliteitsgevaar / tonderzwam / scheefstand/ kroonsterfte
Ringdijk 2e Bedijking nabij nummer 26 t/m 33, Mijdrecht 5 x Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte