U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunning voor kappen (week 5 – 5 februari 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend:

Verleende omgevingsvergunning voor kappen
Globale locatie Omschrijving Activiteit Zaaknummer Datum
Mijdrechtse Dwarsweg 4 en Bonkestekersweg te Vinkeveen Kap van 2 bomen voor herinrichting sportpark, met herplant Kappen Z/21/175841 26-01-2021
Rondweg 2-3 en gehele Stationslocatie te Mijdrecht Kap van 90 bomen voor herinrichting tot woongebied, met herplant Kappen Z/20/174642 29-01-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.