U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 10 – 12 maart 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Spoorlaan 25 in Vinkeveen Het realiseren van een dakopbouw Z/21/175670 01-03-2021
Doude van Troostwijkstraat 27 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel op de zijaanbouw Z/21/176228 03-03-2021
Donkereind 5 in Vinkeveen Het bouwkundig splitsen van het bestaande gebouw in 3 zelfstandige woningen en een verandering van de gevel. Z/21/176581 04-03-2021
Arkenpark De Plashoeve 9 in Vinkeveen Het verplaatsen van de bestaande woonark Z/20/174016 08-03-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.