U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 11 – 19 maart 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Groene Wetering 3 in Abcoude Nieuwbouw woonhuis Z/20/174394 08-03-2021
Molenweg 16 in Abcoude Aanbouw achterzijde aan woonhuis Z/20/173682 09-03-2021
Koningsvaren 1 in Abcoude Voor het plaatsen van een houten damwand Z/21/175546 10-03-2021
Viergang 47 in Mijdrecht Voor het plaatsen van een dakkapel Z/21/176892 10-03-2021
Arkenpark De Plashoeve 38 in Vinkeveen Voor het bouwen van een nieuwe waterwoning Z/21/176411 11-03-2021
Dorpsstraat 2 in Wilnis Voor het plaatsen van een dakkapel zijdakvlak Z/21/177967 11-03-2021
Beltmolen 26 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Z/20/173100 12-03-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.