U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 13 – 2 april 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Bozenhoven 192 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van het appartement Z/21/176609 22-03-2021
Amsterdamsestraatweg 22 en 24 in Abcoude Exterieure aanpassingen aan het rijksmonument Z/20/174856 22-03-2021
Amsterdamsestraatweg 22 en 24 in Abcoude Samenvoegen van 2 naast elkaar gelegen woningen (interne wijziging) Z/20/174853 23-03-2021
Kerkstraat 108 in Abcoude Vervangen van een dakkapel door twee dakkapellen en uitbreiding van woonhuis Z/20/175411 24-03-2021
Baambrugse Zuwe 45 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel aan de westzijde van de woning Z/21/176889 25-03-2021
Folkert Postlaan 19 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel in het voor dakvlak van het gebouw. Z/21/179449 25-03-2021
Herenweg 221 in Wilnis Onderheien van de oprit Z/21/179766 25-03-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.