U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 14 – 9 april 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Velterslaan 1A in Abcoude Tijdelijke wijziging voor het gebruik Z/20/172707 15-03-2021
Herenweg 250 in Wilnis Het bouwen van een nieuwe woning Z/20/175146 29-03-2021
Achterbos 8 in Vinkeveen Het veranderen van het dakterras met balkonhek Z/21/176540 29-03-2021
Schakel 6 in Vinkeveen De aanleg van een damwand en een terrasvlonder Z/21/176734 01-04-2021
Kadestraal 3905B, Burgemeester des Tombeweg ter hoogte van de A2 Het bouwen van een fietsenstalling nabij de carpool plaats Z/21/175559 31-03-2021
Waardassackerstraat 44 in Abcoude Het plaatsen ven een dakkapel op het voordakvlak Z/21/177874 31-03-2021
Angsteloord 50 in Abcoude Het plaatsen (vervangen van een bestaande) dakkapel Z/21/179010 31-03-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.