U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 15 – 16 april 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Mennonietenbuurt 116A (achter) in Amstelhoek Realiseren van een tijdelijk baggerdepot (3 jaar) Z/20/174037 09-03-2021
Herenweg 254B in Vinkeveen Vergroten van de woning Z/20/176733 31-03-2021
Proostdijstraat 39 in Abcoude Uitbreiden van een woning door een opbouw aan de zijgevel Z/20/170354 01-04-2021
Kerkstraat 10, 10A, 10B in Abcoude Realisatie van 3 woningen in een voormalig winkelpand Z/20/170321 06-04-2021
Zonnekroon 20 in Mijdrecht Overkapping in het achter erfgebied van het gebouw Z/21/179701 06-04-2021
Bloemhaven 52 in Vinkeveen Het uitbreiden bestaande dakkamer binnen op tweede verdieping Z/21/177447 06-04-2021
Herenweg 282 in Vinkeveen Het herbouwen van een woning Z/20/175171 06-04-2021
Gein-Zuid 10 in Abcoude Voor het herbouwen van een loods Z/21/179104 07-04-201
Dokter Koomansstraat 6 C in Abcoude Voor uitbreiding en energiezuiniger maken van woning en vervangen van kozijnen Z/21/176727 07-04-2021
Turelurenlaan 12 in Vinkeveen Voor het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel Z/21/177504 07-04-2021
Hoogstraat 32 in Abcoude Voor het plaatsen van handelsreclame t.b.v. een geldautomaat binnen Z/21/177325 07-04-2021
Groenland 19 in Vinkeveen Uitbouw 1ste verdieping achtergevel Z/21/179751 08-04-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.