U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 16 – 23 april 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Koningsvaren 14 in Abcoude Uitbreiden van de verdieping aan de achterzijde en plaatsen dakkapel voorzijde Z/21/178320 09-04-2021
Prinses Beatrixstraat 19 in Baambrugge Wijziging t.o.v. de reeds verleende omgevingsvergunning van 1 februari 2021 (Z/20/174646) Z/21/179562 09-04-2021
Marickenlaan 61 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/21/178170 09-04-2021
Gemeente Abcoude, sectie A perceel 2644 Volkstuinen complex De Liefhebbers Het plaatsen van 3 tuin kasjes op het volkstuinen complex. Z/21/180066 12-04-2021
Tuinderslaan 6 in Mijdrecht Voor het verbouwen van de woning Z/21/175588 12-04-2021
Amstelkade 121 in Amstelhoek Een wijziging op eerder verleende vergunning i.v.m. gevelaanzicht Z/21/179730 13-04-2021
Baambrugse Zuwe 165 in Vinkeveen Verbouwing/verduurzaming woning Z/20/173464 14-04-2021
Donkervlietse Binnenweg 3 in Baambrugge Het renoveren en uitbreiden van de bestaande woning Z/20/175262 14-04-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.