U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 17 – 30 april 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Laan van Binnenrust 1 in Abcoude Het wijzigen van winkel- naar woonfunctie Z/20/159242 06-04-2020
Baambrugse Zuwe 174 in Vinkeveen Nieuwbouw van een woning Z/20/175294 20-04-2021
Midrethstraat 47 in Mijdrecht Aanpassing kozijnen voor en achterzijde Z/21/177015 20-04-2021
Rietveld 14 in Mijdrecht Vervangen van een dakkapel op het voordakvlak Z/21/179487 20-04-2021
Sandbergstraat 14 in Abcoude Het bouwen van een bijgebouw Z/21/178584 21-04-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.