U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 19 – 14 mei 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Loopveltweg 57 in Vinkeveen Voor het realiseren van een werkruimte bovenop de huidige garage d.m.v. een opbouw Z/21/176968 03-05-2021
Waardassackerstraat 44 in Abcoude Het vervangen van een raamkozijn aan de voorzijde van de woning Z/21/177958 03-05-2021
Omloop 8 in Abcoude Oprichten van een vrijstaande woning Z/21/178586 03-05-2021
Mijdrechtsedwarsweg 4 A in Vinkeveen Het plaatsen van een tribune bij sv Hertha Z/21/179789 04-05-2021
Centaur 34 in Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/21/180062 06-05-2021
Valk 3 in Vinkeveen Plaatsing dakkapel aan de voorzijde Z/21/180055 07-05-2021
Valk 15 in Vinkeveen Plaatsing dakkapel aan de voorzijde Z/21/180054 07-05-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.