U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 1 – 8 januari 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Vinkenkade 77R034 Vinkeveen Aanvraag onderheid terras Z/20/173025 22-12-2020
Plevierenlaan 21 in Vinkeveen Plaatsen handelsreclame Z/20/172289 21-12-2020
Burgemeester van Trichtlaan 94 in Wilnis Plaatsen dakkapel op het voordakvlak woning Z/20/173470 22-12-2020
Dorpszicht 3 in Abcoude Aanvraag 2 dakkapellen Z/20/170317 22-12-2020
Baambrugse Zuwe 118 in Vinkeveen Diverse werkzaamheden op het buitenterrein. Z/20/170317 22-12-2020
Gosewijn van Aemstelstraat 12 in Mijdrecht Het verplaatsen van 3 kozijnen vanuit de kopgevel naar de achtergevel Z/20/174653 23-12-2020
Gein-Noord 68 en Gein-Zuid 42 (THV) in Abcoude Het legaliseren van 2 bestaande hoogspanningsmasten Z\20\174663 23-12--2020
Het perceel tegenover Korenmolenweg huisnummer 4 in Wilnis Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen erf- of perceelsafscheiding Z/20/173563 24-12-2020
Irenestraat 3 E in Wilnis Het herbouwen van een bedrijfsgebouw Z/20/172999 24-12-2020
Groot Mijdrechtstraat 13 in Mijdrecht Bouwen damwandconstructie Z/20/167393 29-12-2020
Kerkplein 26 in Abcoude Aanpassing van de beglazing in de voor- en achtergevel Z/20/173097 30-12-2020
Langs de Dwarskade in Abcoude Kappen van 56 bomen, in verband met groot onderhoud en versteviging van de waterkerende dijk Z/20/170379 08-01-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.