U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 20 – 21 mei 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Constructieweg 20 in Mijdrecht Het uitbreiden van het bedrijfspand Gerrijn BV Z/21/176940 10-05-2021
Demmerik 46 in Vinkeveen Het isoleren en verhogen van de woning Z/21/180685 12-05-2021
Vinkenkade 1c in Vinkeveen Het realiseren van 2 loopbruggen aan de voorzijde en verplaatsen van 1 brug aan de achterzijde van het perceel Z/21/178585 13-05-2021
Turkoois nabij nummer 54 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke bouwkeet en mobiel toilet Z/21/0004827 14-05-2021
Nabij Groenland in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container Z/21/0005026 17-05-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.