U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 21 – 28 mei 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Sandbergstraat 15 in Abcoude Het vergroten van woning middels een bijbehorend bouwwerk met kap Z/21/177264 12-05-2021
Viergang 73 in Mijdrecht Het realiseren van een dakkapel Z/21/181566 17-05-2021
Uitweg 29 in Vinkeveen Het bouwen van een woning Z/21/180619 17-05-2021
Herenweg 106 in Vinkeveen Bouw van een woning Z/20/173949 17-05-2021
Herenweg 17 A in Vinkeveen De bouw van een overkapping op een bestaande betonplaat Z/21/181241 19-05-2021
Sluijterstraat 4 in Abcoude Het vervangen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Z/21/180071 19-05-2021
Kamille nabij 76 in Mijdrecht Voor het aanleggen van een noodbrug Z/21/0005269 25-05-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.