U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 22 – 4 juni 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Jonkersgang 8 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/20/172569 21-05-2021
Kerkvaart 12 in Mijdrecht Het realiseren van een veranda Z/21/180293 21-05-2021
Laan van Binnenrust 1 in Abcoude Het aanbrengen van zonnepanelen op dak huis en aanbouw Z/21/181745 21-05-2021
Groenlandsekade 45 Vinkeveen Het aanbrengen van een grondwaterkering Z/21/177074 25-05-2021
Donkereinde 24a in Vinkeveen Het verbouwen van de woning Z/21/178117 25-05-2021
Gein-Noord 52 in Abcoude Het vervangen van het bestaande woonschip Z/21/179172 25-05-2021
Wilnisse Zuwe 34 in Wilnis Dempen van een watergang met compenseren vervangend oppervlaktewater Z/21/180724 26-05-2021
Stationsstraat 20 in Abcoude Het verbouwen en uitbreiden van de woning aan de achterzijde Z/20/173191 26-05-2021
Herenweg 270 in Wilnis Verbreden van een bestaande uitweg Z/21/0004630 26-05-2021
Godebaldstraat 32 in Mijdrecht Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/21/0004587 27-05-2021
Spoorlaan 81 in Abcoude Plaatsing tijdelijke container voor de periode 15 juni t/m 2 juli 2021 Z/21/0004846 27-05-2021
Veldhuisweg 3 in Vinkeveen Nieuwbouw van een schuur Z/21/182248 28-05-2021
Mennonietenbuurt 4 in Amstelhoek Vervangen oude garagedeur voor een kozijn met openslaande deuren. Z/21/183083 28-05-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.