U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 23 – 11 juni 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Botsholserdwarsweg (achter nr. 3) in Waverveen (Kadastraal objecten B2416/2417) Voor het aanleggen van een koeienvrije zone Z/21/178162 01-06-2021
Herenweg 144 G in Vinkeveen Plaatsen van een dakopbouw voor een woning Z/21/177889 31-05-2021
Mijdrechtsedwarsweg 2 in Vinkeveen Het vervangen van één tennisbaan door twee padelbanen en het kappen van vier bomen Z/21/179663 01-06-2021
Amsterdamsestraatweg 22 in Abcoude Bouwen buitenkoekoek en plaatsen op de kelderverdieping in de zijgevel Z/21/180398 03-06-2021
Waterlelie 70 in Abcoude Plaatsing tijdelijke container voor de periode van 4 juni t/m 3 juli 2021 Z/21/0005491 08-06-2021
Saffier 17 in Mijdrecht Inrichten tijdelijke bouwplaats voor de periode van 16 juni t/m 10 september 2021 Z/21/0005725 08-06-2021
Frank 1 in Mijdrecht Plaatsing tijdelijke noodbrug voor de periode van 28 mei t/m 31 december 2021 Z/21/0005733 07-06-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.