U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 26 – 2 juli 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Proostdijerdwarsweg nabij 13 in Waverveen Aanleggen twee uitwegen voor betere ontsluiting landbouwvoertuigen Z/21/0005729 23-06-2021
Achter de Kerken nabij 7 te Abcoude Plaatsen tijdelijke container i.v.m. verbouwing woning voor de periode 25 juni 2021 t/m 23 juli 2021 Z/21/0006360 23-06-2021
Rietgans nabij 45 te Mijdrecht Plaatsen tijdelijk mobiel toilet i.v.m. verbouwing woning voor de periode 15 juli 2021 t/m 9 augustus 2021 Z/21/0005730 24-06-2021
Nijverheidsweg nabij 26 in Mijdrecht Inrichten tijdelijke bouwplaats voor nieuwbouw kantoorpand en magazijn voor de periode 5 juli 2021 t/m 16 juli 2021 aan D.Kroese B.V. Demmerik 96B te Vinkeveen Z/21/0006361 25-06-2021
Marickenlaan nabij 33 (hoek De Vergulde Wagen) in Wilnis Tijdelijke opslag tuinmaterialen voor het aanleggen nieuwe tuin voor de periode 24 juni 2021 t/m 30 september 2021 Z/21/0006511 28-06-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.