U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 27 – 9 juli 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Van Tuyll van Serooskerkenstraat nabij 10 in Abcoude Plaatsen tijdelijke vuilcontainer en een opslagcontainer i.v.m. verbouwing woning voor de periode 15 juli 2021 t/m 20 december 2021 Z/21/0006310 30-06-2021
Viergang 99 in Mijdrecht Realiseren dakkapel op het voordakvlak Z/21/181596 01-07-2021
Gein-Noord 80 in Abcoude Herbouw schuur naast rijksmonument Z/21/176963 29-06-2021
Communicatieweg 21 in Mijdrecht Uitbreiding silohuis Z/21/181243 29-06-2021
Moinatstraat 14 in Abcoude Plaatsing dakkapel voorgevel Z/21/180065 29-06-2021
Viergang 99 in Mijdrecht Realiseren dakkapel op het voordakvlak Z/21/181596 01-07-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.