U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 28 – 16 juli 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Herenweg 54 in Vinkeveen Balk in de sloot Z/21/182228 28-06-2021
Kerklaan 5, 5a, 7, 9, 9a en 9B in Vinkeveen Verbouwen en uitbreiden van het bestaande kantoor-woon pand Z/21/177235 08-07-2021
Heemraadsingel nabij 33 in Mijdrecht Aanleggen van een nieuwe uitweg Z/21/0006717 07-07-2021
Kievitslaan nabij 32 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container i.v.m. verbouwing woning voor de periode 20 juli t/m 20 september 2021 Z/21/0007035 12-07-2021
Maximalaan aansluiting op de Herenweg in Vinkeveen Realiseren aansluiting Maximalaan (eigen weg) op de Herenweg Z/21/0006801 12-07-2021
Viergang 52 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel en dakraam Z/21/183818 02-07-2021
Stationslocatie Voorbelasting Stationslocatie Mijdrecht Z/21/179822 06-07-2021
Dotterbloem 22 in Wilnis Vervangen garage Z/21/184152 08-07-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.