U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 29 – 23 juli 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Van Voorthuijsenhof naast nummer 50 in Abcoude Plaatsen van hekwerken rondom een multifunctionele sport-beweeg-en-speelplek Z/21/181465 18-06-2021
Bloemhaven 7 in Vinkeveen Wijziging kozijn in de voorgevel Z/21/184489 12-07-2021
Molenwiek 97 in Mijdrecht Wijziging kozijn in de voorgevel Z/21/184963 12-07-2021
Stationsstraat 60 in Abcoude Het plaatsen van 30 zonnepanelen op hoofd- en bijgebouw Z/21/182432 09-07-2021
Molenweg 19 A in Abcoude Bouw trap voor het veer nabij Rijksmonument Nigtevecht Z/21/181886 12-07-2021
Demmerik 7 in Vinkeveen De aanleg van een brug Z/21/176598 13-07-2021
Herenweg 280 in Vinkeveen De bouw van een nieuwe woning Z/21/180512 14-07-2021
Westerlandweg 4 A in Mijdrecht Nieuwbouw houten schuur Z/21/183860 14-07-2021
Henk Oostveenstraat nabij 1 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor verbouwing woning voor de periode 29 juli tot en met 8 september Z/21/0007072 22-07-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.