Verleende omgevingsvergunningen (week 36 - 10 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Herenweg 240 in Vinkeveen Wijziging brandcompartimentering Z/21/176732 01-09-2021
Henk Oostveenstraat 2 in Abcoude Het uitbreiden van de woning aan de voorzijde middels een erker Z/21/181317 01-09-2021
Vinkenkade 7 H in Vinkeveen Het plaatsen van een tijdelijk schuur Z/21/183264 01-09-2021
Westerlandweg 13 in Mijdrecht Bouw van een geitenmelkstal Z/21/184615 01-09-2021
Waeterrijck 6 in Vinkeveen Wijzigen van de buitengevels met stucwerk en houten latten Z/21/185355 02-09-2021
Vossestaart 44 in Wilnis Plaatsen dakkapel op het achterdakvlak Z/21/186076 02-09-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.