Verleende omgevingsvergunningen (week 37 - 17 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Waardassackerstraat 42 in Abcoude Het realiseren van een erker en luifel aan de voorzijde van de woning Z/21/182756 01-09-2021
Herenweg 276 R18 in Vinkeveen (afhankelijk op 12-07-2021 binnengekomen onder adres Herenweg 278 in Vinkeveen) Plaatsen dakkapel op zijdakvlak woning Z/21/185787 07-09-2021
Laan van Binnenrust 18 in Abcoude Het verlengen van de bestaande kap en plaatsen van een dakkapel Z/21/182072 03-09-2021
Henk Oostveenstraat 1 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/21/183539 06-09-2021
Dr. Sloetlaan 41 in Abcoude Uitbreiding woning met zij- en achteraanbouw Z/21/185719 07-09-2021
Proostdijerdwarsweg 13 Waverveen Aanleg 2 dammen Z/21/184108 09-09-2021
Dorpsstraat nabij 63 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container door K3Hprojectmanagement voor een interne verbouwing van een winkelpand voor de periode 8 september t/m 24 september Z/21/0008317 09-09-2021
Dodaarslaan nabij 63 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container voor de verbouwing van een woning voor de periode 3 september t/m 1 oktober Z/21/0008329 09-09-2021
Patrijzenlaan nabij 2 in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke container voor de verbouwing van een woning voor de periode 1 september t/m 15 september Z/21/0008636 13-09-2021
Prins Bernhardlaan in Mijdrecht Inrichten tijdelijke bouwplaats door Bébouw Midreth in verband met nieuwbouw appartementen voor de periode 10 september t/m 22 oktober Z/21/0008950 13-09-2021
Aquamarijn nabij 24 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container voor de verbouwing van een woning voor de periode 13 september t/m 1 november Z/21/0009109 15-09-2021
Klompenmaker nabij 52 in Wilnis Plaatsen tijdelijke container voor het nieuw aanleggen van een tuin voor de periode 17 september t/m 27 september Z/21/0009047 15-09-2021
Kerkplein nabij 18 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor verbouwing bedrijfspand en woning voor de periode 15 september t/m 29 september Z/21/0009032 15-09-2021
Steven van Rumelaerstraat nabij 51 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke schaftkeet en mobiel toilet voor de verbouwing van een woning voor de periode 20 september t/m 1 november Z/21/0009087 15-09-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.