Verleende omgevingsvergunningen (week 38 - 24 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Winkeldijk 27 in Abcoude Verbouw van de woning (Rijksmonument) Z/21/183505 13-09-2021
Aan het Spoor 3 t/m 39 en Aan het Spoor 78 t/m 116 (aangevraagd als 39 woningen Stationslocatie Mijdrecht nabij Rondweg in Mijdrecht) Bouw van 39 woningen Z/20/175206 14-09-2021
Burg Fernhoutlaan 11 in Amstelhoek Het verhogen van de bestaande dakconstructie en het aanbrengen van een dakkapel in het voordakvlak die bestaat uit een driedeling, gebaseerd op de verhoudingen van de bestaande dakkapel Z/21/184950 15-09-2021
Uitweg 21 A in Vinkeveen Het bouwen van een tuinbouwschuur Z/21/185445 16-09-2021
Peppinghof 37 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/21/184921 15-09-2021
Stadhouderlaan 1 t/m 77 in Mijdrecht Inrichten tijdelijke bouwplaats door Coen Hagedoorn Utrecht voor renovatiewerkzaamheden voor de periode 27 september t/m 25 februari 2022. Z/21/0008634 23-09-2021
Oldenhof nabij 16 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor verbouwing woning voor de periode 21 september t/m 5 november Z/21/0009339 23-09-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.