Verleende omgevingsvergunningen (week 39 - 1 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Scholeksterlaan 8 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakopbouw Z/21/185920 20-09-2021
Scholeksterlaan 18 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakopbouw Z/21/185917 20-09-2021
Geinplein 3 in Abcoude Het plaatsen van onverlichte reclame op de gevel van het gebouw. Z/21/186693 22-09-2021
Cliffordweg 10 in Waverveen Bouw van een nieuwe woning Z/21/184328 23-09-2021

 

Correctie op de publicatie van 17 september 2021

Correctie op de publicatie van 17 september 2021
Straatnaam Aard van het project Aanvraagnummer Datum
Wilnis, Bovendijk 22 (nabij/achter) Ophogen landbouwpercelen, vernieuwen landbouwweg en aanleg tijdelijke bouwweg Z/20/173946 06-09-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.