Verleende omgevingsvergunningen (week 39 - 1 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Baambrugse Zuwe 25 in Vinkeveen Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0009086 30-09-2021
Janshof nabij 39 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container voor een verbouwing woning voor de periode 2 oktober t/m 2 december Z/21/0009496 30-09-2021
Poelestein in Abcoude Inrichten tijdelijke bouwplaats door Talen West B.V. voor schilderwerkzaamheden complex Leeuwenburgh in opdracht van GroenWest voor de periode 4 oktober t/m 10 december aan de Poelestein in Abcoude Z/21/0009317 30-09-2021
Koraal nabij 4 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container voor een verbouwing woning voor de periode 5 oktober t/m 15 oktober Z/21/0009337 30-09-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.