U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 3 – 22 januari 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Nijverheidsweg 26 in Mijdrecht Uitbreiding magazijn en kantoor Z/20/169970 30-12-2020
Dr. Sloetlaan 21 in Abcoude Vergroten van de zolderverdieping Z/20/173389 08-01-2021
Groot Mijdrechtstraat 39 in Mijdrecht Plaatsen van een overdekte rookplek Z/20/173522 08-01-2021
Leo Dongelmansstraat 3 in Abcoude Vervanging van dakkapel aan de voorzijde Z/20/174139 07-01-2021
Kerkstraat 18 in Abcoude Plaatsen van zonnepanelen op de woning Z/20/174413 08-01-2021
Baambrugse Zuwe 115 A in Vinkeveen Vervangen boothuis Vinkeveen Z/20/172719 11-01-2021
Vinkenkade 77 R 142 in Vinkeveen Onderheien van terras Z/21/173082 12-01-2021
Constructieweg 66 in Mijdrecht Plaatsing luifel boven entree en creëren van een in- en uitgang Z/20/174136 13-01-2021
Stigterhof 16 in Abcoude Plaatsen opbouw, met dakkapellen op voor- en achterdakvlak, bijgebouw Z/20/173749 14-01-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.