Verleende omgevingsvergunningen (week 40 - 8 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Bovendijk nabij ingang Dotterbloem in Wilnis Plaatsen twee tijdelijke containers door Atelier Stokvis voor sloopwerkzaamheden voor de periode 11 oktober t/m 22 oktober Z/21/0009563 07-10-2021
Tuinderslaantje nabij trafohuis parkeerplaats de Boei in Vinkeveen Plaatsen tijdelijke opslag (zee)container door St. Jozefschool voor tijdelijke opslag meubilair schoollokalen voor de periode 13 oktober 2021 t/m 30 september 2022 Z/21/0009696 07-10-2021
Zeelt 19 in Wilnis Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0009313 07-10-2021
Bonkelaar 7 in Mijdrecht Aanleggen nieuwe uitweg Z/21/0009498 07-10-2021
Burgemeester Quarles van Uffordstraat / Lakenveld nabij 10 in Abcoude Plaatsen tijdelijke noodbrug voor bereiken opgeleverde woningen aan de Lakenveld voor de periode 15 oktober t/m 30 november Z/21.0009817 07-10-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.