Verleende omgevingsvergunningen (week 43 - 29 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dorpsstraat 76 in Mijdrecht Tijdelijk plaatsen steiger door Aannemingsmij. H.M. van Scheppingen B.V. voor een verbouwing van een woning voor de periode 1 november t/m 23 december 2021 Z/21/0010249 28-10-2021
Blomswaard nabij 1 in Abcoude Plaatsen tijdelijke container en mobiel toilet door Bruns Bouwcoördinatie voor een verbouwing van een woning voor de periode 19 oktober t/m 31 december 2021 Z/21/0010433 28-10-2021
Van Wassenaerstraat nabij 25 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container en mobiel toilet door Coen Hagedoorn voor renovatiewerkzaamheden in opdracht van GroenWest voor de periode 18 oktober t/m 7 november 2021 Z/21/0010431 28-10-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.