Verleende omgevingsvergunningen (week 46 - 19 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Koppelland 15 in Abcoude Wijzigen van een eerder verleende vergunning middels uitbouw aan de achtergevel en een dakkapel Z/21/188952 04-11-2021
Dr. Sloetlaan 59 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel, het vervangen van een raamkozijnen en interne constructieve wijziging Z/21/185405 08-11-2021
Herenweg 276 A in Vinkeveen Vervangen van een recreatiewoonark Z/21/186607 08-11-2021
Steven van Rumelaerstraat 63 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakopbouw Z/21/187310 10-11-2021
Spoorzicht 39 in Wilnis Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/21/189240 11-11-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.