Verleende omgevingsvergunningen (week 46 - 19 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Robijn nabij 35 in Mijdrecht Plaatsen tijdelijke container voor een verbouwing woning voor de periode 22 november t/m 7 december 2021 Z/21/0011037 17-11-2021
Dorpsstraat 15 in Baambrugge Het plaatsen van een tijdelijke steiger door Aannemersbedrijf Kroom B.V. uit Aalsmeer voor onderhoud woning voor de periode 10 november 2021 t/m 31 maart 2022 Z/21/0011192 17-11-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.