Verleende omgevingsvergunningen (week 47 - 26 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Vinkenkade 7 G in Vinkeveen Vervangen van een bestaande woonark door een nieuwe Z/21/186171 11-11-2021
Herenweg 298A in Wilnis Verbouwen van een bedrijfspand naar appartementen Z/21/184242 11-11-2021
Veendijk 8 in Wilnis Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/21/189582 11-11-2021
Sectie A nummer 5643 Vinkeveen Aanleg paaiplaats ter plaatse van een verzonken legakker Z/21/188498 15-11-2021
Groenlandse kade 1 in Vinkeveen Vervangen van 2 lichtreclames Z/21/189403 17-11-2021
Winkeldijk 25 in Vinkeveen Aanvraag tijdelijke loods Z/21/188580 17-11-2021
Droogmakerij 6 in Wilnis Aanvraag dakkapel aan voorzijde van de woning Z/21/187515 18-11-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.