U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 4 – 29 januari 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Demmerik 43 in Vinkeveen Renovatie van fundering, kozijnen en dak van een bijgebouw Z/20/170852 14-01-2021
Proostdijstraat 30 in Abcoude Realiseren van een erker Z/20/173947 15-01-2021
Stationsstraat 60 in Abcoude Het aanbrengen van een vlonder Z/20/170284 18-01-2021
Kamgras 10 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning Z/20/173775 18-01-2021
Prins Johan Frisostraat 30 in Baambrugge Realiseren van een erker Z/20/173950 20-01-2021
Heulweg 109 in Vinkeveen Uitbouw aan de zijkant van de woning en een nokverhoging Z/20/171149 21-01-2021
Proostdijstraat 38 in Mijdrecht Aanvraag draagmuur Proostdijstraat 38 Mijdrecht Z/20/175148 21-01-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.