Verleende omgevingsvergunningen (week 50 - 17 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Pieter Joostenlaan 26 in Wilnis Uitbreiding brandweerkazerne Wilnis Z/20/167346 03-05-2021
Amsterdamsestraatweg 14 en (16) in Abcoude Splitsing woning in 2 woningen en op elke woning een dakkapel aan de achterzijde Z/21/190250 06-05-2021
Demmerik 58 in Vinkeveen Nieuwbouw van 3 woningen Z/21/189097 06-05-2021
Geinplein 3 in Abcoude Het brandveilig gebruik van een multifunctionele ruimte t.b.v. een buitenschoolse opvang Z/21/184806 06-05-2021
Mijdrechtse Dwarsweg 12 A in Wilnis Bouwen van een werktuigberging Z/21/190538 07-05-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.