Verleende omgevingsvergunningen (week 52 - 31 december 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat volgens de Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dorpsstraat nabij 1 in Mijdrecht Ontheffing plaatsen tijdelijke bouwhekken voor verbouwing voormalig kantoor ABN door Van der Leij Bouwprojecten B.V. in Amsterdam voor de periode 10 januari t/m 1 augustus 2022 Z/21/0012042 29-12-2021
Ereprijs nabij 43 in Abcoude Ontheffing plaatsen tijdelijke container voor een verbouwing woning door SekuBouw in Volendam voor de periode 27 december 2021 t/m 10 februari 2022 Z/21/0012557 29-12-2021


Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.