U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 5 – 5 februari 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Amsterdamse straatweg achter 14 in Abcoude /nabij Dr. Van Doornplein Plaatsen van een damwand Z/20/171774 22-01-2021
Stationsstraat 58 in Abcoude Aanbrengen van zonnepanelen Z/20/168887 04-01-2021
Dr. Sloetlaan 35 in Abcoude Uitbreiden bestaande woning Z/20/173034 27-01-2021
Kerklaan 37 in Vinkeveen Funderingsherstel Z/20/173610 27-01-2021
Buitenkruier 55 in Mijdrecht Aanbrengen van een dakkapel op het voordakvlak Z/20/174531 27-01-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.