U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 6 – 12 februari 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Zon en Water 1 in Wilnis Bouw schuur met overkapping Z/20/173628 29-01-2021
Prinses Beatrixstraat 19 in Baambrugge Het uitbreiden van de woning Z/20/174646 01-02-2021
Conincksmeer 14 in Vinkeveen Het uitbreiden van woning op 1e verdieping middels een dakopbouw Z/20/173228 03-02-2021
Provinciale weg 2 in Vinkeveen Het herbouwen van een huisstal Z/20/173027 03-02-2021
Burgemeester Padmosweg 161 in Wilnis Voor een uitbreiding van de bedrijfsruimte Z/20/171845 03-02-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.