U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 7 – 19 februari 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Langhuis 6 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel Z/20/172751 28-12-2020
Bloemhaven 7 in Vinkeveen Het uitbreiden van het woonhuis Z/20/172177 30-11-2020
Oosterlandweg 13 in Mijdrecht Nieuwbouw huis Z/20/171846 14-12-2020
Uitweg 9 A in Vinkeveen Gevels van het gebouw vernieuwen Z/20/173360 14-12-2020
Mijdrechtsedwarsweg 7 in Wilnis Het plaatsen van een toegangspoort Z/20015436 18-12-2020
Granaat 27 in Mijdrecht Bestaande dakkapel uitbreiden Z/20/170821 18-12-2020
Vinkenkade 75 in Vinkeveen Vervangen beschoeiing Vinkenkade 75 Z/20/170969 09-01-2021
Mouton 4 in Mijdrecht Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Z/20/173528 10-02-2021
Geerkade en Wilnisse Zuwe nabij 55 in Wilnis Dijkverbetering Z/20/170960 09-02-2021
Westzijde 28 A in de Hoef Herbouw van 2 bedrijfsruimten Z/20/173666 10-02-2021
Bucho van Montzimastraat 1 in Mijdrecht Dakrenovatie inclusief isoleren en plaatsen zonnepanelen Z/20/174854 09-02-2021
Arkenpark De Plashoeve 31 en 32 in Vinkeveen Het verplaatsen van 2 arken Z/20/170416 10-02-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.