U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 9 – 5 maart 2021)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum
Adelricusstraat 6 in Mijdrecht Plaatsen van een dakopbouw Z/21/175472 22-02-2021
Dorpsstraat 15 in Baambrugge Verbouwing woning Z/21/176395 22-02-2021
Droogmakerij 10 in Wilnis Dakkapel aan voorzijde woning Z/21/174994 23-02-2021
Mennonietenbuurt 116A in Amstelhoek De bouw van een woning Z/20/175365 23-02-2021
Vinkenkade 77 R 57 in Vinkeveen Onderheien terras Z/21/175471 23-02-2021
Molenwetering 11 in Abcoude Het vervangen van de garagedeur door een raamkozijn Z/21/176423 23-02-2021
Doude van Troostwijkstraat 46 in Abcoude Vervangen en vergroten van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/21/175519 23-02-2021
Rijksstraatweg 129A te Baambrugge Het aanbrengen van een dakkapel. Z/21/176967 24-02-2021
Windmolen 23 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/21/175922 24-02-2021
De Bruinlaan 12 in Amstelhoek Het vernieuwen van de fundering van het gebouw. Z/21/176885 25-02-2021
Waardassackerstraat 23 in Abcoude Verbouwen en veranderen gebruik van de garage behorend bij de woning Z/21/175790 24-02-2021
Omloop 4 Abcoude (Kavel 156 Land van Winkel in Abcoude) De nieuwbouw van een woning Z/20/173817 25-02-2021

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.