U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 19 – 14 mei 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Amstelkade 121 in Amstelhoek Nieuwbouw van een poldergemaal met uitstroomleiding Z/21/179448 03-05-2021
Botsholsterdwarsweg Waverveen (Kadastraal object B2416/2417) Voor het aanleggen van een koeienvrije zone Z/21/178162 04-05-2021
Demmerik in Vinkeveen Een natuurinrichting perceel Z/21/179002 04-05-2021