Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 32 – 13 augustus 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Proostdijerdwarsweg 13 in Waverveen De aanleg van twee dammen Z/21/184108 02-08-2021
Vinkenkade 7 H in Vinkeveen Het plaatsen van een tijdelijk schuur Z/21/183264 04-08-2021