Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 33 – 20 augustus 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Waeterrijck 6 in Vinkeveen Wijzigen van de buitengevels met stucwerk en hout en plaatsen dakopbouw Z/21/185355 06-08-2021
Uitweg 21 A in Vinkeveen De bouw van een tuinbouwschuur Z/21/185445 06-08-2021
Mijdrechtse dwarsweg 35 Herbouw van een schuur na calamiteit Z/21/184769 09-08-2021
Haagwinde 43 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel Z/21/184076 09-08-2021
Peppinghof 37 Plaatsen van een dakkapel Z/21/184921 09-08-2021