Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 35 – 3 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dr. Sloetlaan 59 in Abcoude Plaatsen dakkapel en vervangen raamkozijnen Z/21/185405 26-08-2021