Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 36 – 10 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Groot Mijdrechtstraat 39 in Mijdrecht Plaatsen van twee silo's Z/21/183517 31-08-2021
Spoorlaan 5 Abcoude Plaatsen van een garage in het zijerfgebied Z/21/185718 31-08-2021