Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 37 – 17 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Lakenveld 10 in Abcoude Het plaatsen van een verdiepte fietsenberging in de voortuin Z/21/185672 07-09-2021
Vermogenweg nabij nr. 8 in Mijdrecht Bouwen nieuw bedrijfspand Z/21/186109 07-09-2021
Gein-Zuid 23 in Abcoude Gedeeltelijke dakrenovatie boerderij Z/21/184609 08-07-2021