Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 38 – 24 september 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Karolus 3 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/21/185894 10-09-2021
Achterbos 42R 14 in Vinkeveen Het bouwen van een recreatiewoning Z/21/183606 14-09-2021