Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 40 – 8 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Botholsedwarsweg 2H in Waverveen Het oprichten van een woning met bijgebouw Z/21/187021 28-09-2021
Blomswaard 25 in Abcoude Het uitbreiden van de bestaande woning Z/21/186988 28-09-2021
Herenweg 298 A in Wilnis Het verbouwen van een bedrijfspand naar appartementen Z/21/184242 28-09-2021