Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 41 – 15 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Rijksstraatweg 87 in Baambrugge Herstel biodiversiteit Paddenburg Z/21/187420 07-10-2021