Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 43 – 29 oktober 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Koningsvaren 8 in Abcoude Plaatsen van een erfafscheiding Z/21/187707 15-10-2021