Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 45 – 12 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Donkereind 42D Vinkeveen De bouw van een bedrijfswoning Z/21/188949 02-11-2021
Demmerik 58 in Vinkeveen Nieuwbouw van 3 woningen Z/21/189097 02-11-2021
Koppelland 15 in Abcoude Wijziging van verleende vergunning middels uitbouw achtergevel op de verdieping en een dakkapel aan voorzijde van aanbouw Z/21/188952 03-11-2021
de Hoef Oostzijde 15 in de Hoef Maken van steiger Z/21/188773 03-11-2021