Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 47 – 26 november 2021)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dorpsstraat 76A in Mijdrecht Aanbouw tussenlid voor bereikbaarheid Dorpsstraat 76A Z/21/189191 11-11-2021